Puh

+358 45 783 69377

Sähköposti

info@tekstiilivarjauksenreseptikirja.fi

Avoinna

Ma - Pe: 09.00 - 17.00

Miten pidentää tekstiilien elinkaarta? Kiinnostaako sinua tekstiilien kiertotalous? Tässä blogissa käsittelen aihetta ja kerron, mikä on tilanne Suomessa tällä hetkellä.

Mitä tarkoittaa kiertotalous?

Aikaisempi talous- ja tuotantojärjestelmämme on ollut lineaarinen. Lineaarisessa talous- ja tuotantojärjestelmässä tuotteiden valmistukseen on käytetty neitseellisiä raaka-aineita. Raaka-aineista valmistetut tuotteet on käytön jälkeen poistettu jätteeksi kaatopaikoille. Lineaarista tuotantojärjestelmää parempi vaihtoehto on suljettu materiaalien kierto. Kiertotalousideologian mukaan kaikki toiminta koko tuotantoketjussa tähtää suljettuun kiertoon, jossa jo kerran käytetyt luonnonvarat hyödynnetään uusien tuotteiden valmistamiseen.

Seuraava kiertotalouden määritelmä on suora lainaus Sitran sivuilta, johon pääset tutustumaan tästä linkistä.

”Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.”

Mitä tarkoittaa tekstiilien kiertotalous?

Maailman tekstiiliteollisuus on erittäin tuhlaavaa ja saastuttaa. Tekstiiliteollisuuden aiheuttamat päästöt muodostavat 10 % maailman kokonaishiilidioksiidipäästöistä. Tekstiiliteollisuus toimii edelleen lähes kokonaan lineaarisen talousmallin mukaisesti. Siinä neitseellisistä luonnonvaroista tuotetaan kiihtyvällä vauhdilla edullisia tekstiilejä ja vaatteita, joita käytetään vain lyhyen ajan. Sen jälkeen niihin käytetyt materiaalit päätyvät usein kaatopaikalle ja polttoon. Polttamisen jälkeen ei raaka-aineiden uudelleen hyödyntämiseen ole enää mahdollisuutta.

Tekstiilien kiertotaloudessa on tavoitteena suljettu kierto. Materiaalit otetaan talteen ja hyödynnetään uusien tekstiilikuitujen raaka-aineena.

Miten pidentää tekstiilien elinkaarta?

Tekstiilien kiertotalousmallin sisäistäminen arjessa on meille kuluttajille mielestäni tärkeää. Jokainen voisi vaate- ja tekstiilihankinnoissaan käyttää tietoista harkintaa ja pyrkiä omalla kohdallaan pidentämään tekstiilien elinkaarta.

Tekstiilien elinkaarta voidaan pidentää esimerkiksi:

 • Hankkimalla vähemmän, mutta laadukkaita tuotteita
 • Ostamalla vain tarpeeseen
 • Pesemällä ja huoltamalla tekstiilejä oikein. Näin tekstiilit pysyvät käytössä pitkään! Oma tavoitteeni vaatteiden hankinoissa on kymmenen vuoden käyttöikä.
 • Älä suosi pikamuotia, opettele arvostamaan tekstiilejäsi
 • Korjaa uudista vaatteita; jos et osaa, voit käyttää korjausompelijaa
 • Käytä kirpputoreja, jaa ja vaihda tekstiilejä
 • Vuokraa vaatteita, esimerkiksi juhlapukuja
 • Jatka tekstiilien ja vaatteiden elinkaarta esimerkiksi värjäämällä niitä uudelleen!

Tiesitkö, että Suomi on tekstiilien kiertotalouden edelläkävijä

Suomessa on tehty jo vuosien ajan tutkimus- ja kehitystyötä uusien tekstiilikuitujen ja kierrätysteknologioiden parissa. Suomessa on kehitteillä useita puuvillan ja selluloosan kierrätykseen ja uudelleenkuidutukseen perustuvia uutuuskuituja. Suomalaisilla keksinnöillä voidaan tulevaisuudessa korvata puuvillan ja perinteisesti tuotetun viskoosin käyttöä. Tekstiilien kiertotaloudessa olemme maailman kärkeä!

Uusia tekstiilikuitujakuituja kehittävät Suomessa Spinnova, Infinited Fiber, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Ioncell, VTT, Fortum sekä Metsä Spring.

Selluloosapohjaiset tekstiilikuituinnovaatiot tulevat korvaamaan perinteisten materiaalien, kuten puuvillan, viskoosin tai polyesterin, käyttöä tekstiilituotteissa. Kaikkien kuituinnovaatioiden tavoitteena on kehittää ympäristöystävällisempiä valmistusmenetelmiä hyödyntäen vastuullisia raaka-aineita.

Saattaisit pitää myös tästä: Miten kankaan pohjaväri vaikuttaa värjäystulokseen?

Missä mennään tällä hetkellä?

Seuraavan koosteen lähteenä olen käyttänyt Suomen Tekstiili & Muoti/ uutisartikkelia, jota olen lyhentänyt ja tiivistänyt. Halutessasi voi tutustua koko artikkeliin tästä linkistä

Spinnova

Spinnova käyttää materiaalinsa raaka-aineena tällä hetkellä FSC-sertifioitua puusellua, mutta raaka-aineeksi soveltuu esimerkiksi selluloosaa sisältävä tekstiilijäte tai maatalousjäte, kuten vehnän tai ohran olki. Menetelmällä voidaan valmistaa kuitua myös nahkajätteestä.

Kuidun valmistusmenetelmä on huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin puuvillan tai viskoosin tuotanto: esimerkiksi vedenkulutus on Spinnovan mukaan puuvillaan verrattuna 99 % alhaisempaa. Materiaali voidaan käytön jälkeen kierrättää samassa prosessissa aina uudelleen eikä laatu ei heikkene uudelleen prosessoinnissa. Spinnovan teknologialla valmistettu kuitu on vähäpäästöinen ja sellaisenaan biohajoava.

Materiaalin tuntu muistuttaa puuvillaa tai pellavaa. Kuitu on lujaa ja hyvin värjäytyvää.

Infinited Fibre

Infinited Fiberin kehittämällä selluloosakarbamaatti-menetelmällä voidaan valmistaa tekstiilijätteestä täysin uutta tekstiilikuitua. Infinna™-kuidun raaka-aineena voidaan käyttää myös muita selluloosapitoisia jätevirtoja, kuten kierrätyskartonkia ja -paperia sekä vehnänoljen kaltaisia maatalouden jätevirtoja.

Kuidun valmistukseen voidaan käyttää myös tekstiilijätettä. Sen valmistus alkaa raaka-aineen alkukäsittelystä. Tekstiilijätteen kohdalla se alkaa tekstiilien lajittelusta ja mekaanisesta repimisestä. Sen jälkeen selluloosakuitu erotellaan muista kuiduista, kuten polyesterista. Seuraava vaihe on karbamointivaihe. Siinä selluloosa reagoi urean kanssa. Prosessista syntyvä selluloosakarbamaattipulveri liuotetaan nesteeksi, ja neste kehrätään selluloosakarbamaattikuiduksi.

Kuidusta valmistetut tekstiilit voidaan kierrättää aina uudelleen samassa prosessissa yhdessä muun tekstiilijätteen kanssa. Kuitu on sellaisenaan biohajoavaa.

Infinna-kuitu muistuttaa on puuvillaa. Sen värjäytyvyys on erinomainen.

Metsä Spring

Kuidun raaka-aineena hyödynnetään Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren kuivaamatonta paperisellua. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää teknologioita, joiden avulla oljesta ja puusta tuotetusta sellusta saadaan valmistettua tekstiilikuituja ja muita uusia biotuotteita.

Menetelmä perustuu suoraliuotukseen, jossa käytetään täysin uutta, sellua liuottavaa ionista yhdistettä.

Menetelmällä valmistettu Kuura-tekstiilikuitu on ominaisuuksiltaan muuntokuitu lyocellin kaltaista. Se on biohajoavaa ja prosessissa uudestaan kierrätettävää tekstiilikuitua.

Fortum

Fortumin Bio2™Textile kuidun raaka-aine on oljesta fraktioitu (eroteltu) selluloosa, joka kehrätään tekstiilikuiduksi valitulla kuituteknologialla.

Teknologialla erotetaan tehokkaasti selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini omiksi jakeikseen. Jakeita voidaan jatkojalostaa eri teknologioilla lukuisiin erilaisiin sovelluksiin. Pisimmällä tuotekehityksessä on oljesta fraktioidun selluloosan jalostaminen tekstiilikuiduksi.

Fortum Bio2X:n tavoite on kehittää erityisesti maatalouden tähteistä tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia ja muutoin ympäristöä kuormittavia raaka-aineita. Oljen käyttö raaka-aineena minimoi jätemääriä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, vedenkulutuksen sekä kemikaalien käytön ympäristövaikutuksia. Lisäksi voidaan vähentää maaperän köyhtymistä ja metsien häviämistä.

 Biocellsol

Biocelsolia on valmistettu pääasiassa puusta saatavasta liukosellusta, mutta kuituja on valmistettu myös paperisellusta ja puuvillaa sisältävästä tekstiilijätteestä erotetusta selluloosasta.

Menetelmässä selluloosa käsitellään entsyymeillä, liuotetaan kylmäalkalimenetelmällä ja kehrätään kuiduiksi märkäkehruutekniikalla. Kuitujen vaaleus on sama kuin lähtömateriaalin, eikä liukosellua käytettäessä kuituja tarvitse valkaista. Prosessissa ei käytetä myrkyllisiä kemikaaleja, eikä siitä vapaudu haitallisia päästöjä.

Kuitu on ominaisuuksiltaan viskoosin kaltainen. Kuidun kosteudenimukyky on puuvillaan tai viskoosiin verrattuna parempi, joten esimerkiksi kuidun värjäytyvyys on erittäin hyvä.

Ioncell

Miten pidentää tekstiilien elinkaarta?

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämällä Ioncell-menetelmällä voidaan valmistaa laadukasta tekstiilikuitua puusta, kierrätyspaperista ja -pahvista sekä tekstiilijätteestä.

Ioncell-valmistusprosessissa käytetään ionista nestettä selluloosan liuottamiseen, minkä jälkeen kuidut valmistetaan hyödyntämällä ilmarakokehruumenetelmää. Ainoat käytetyt kemikaalit ovat myrkytön ioninen neste sekä vesi. Ne voidaan kierrättää prosessissa, mikä on tärkeää ekologisuuden näkökulmasta. Ioncell-kuitu on biohajoavaa.

Ioncell-kuidulla on luonnonkuidun pehmeä tuntu ja silkkimäinen hohde. Se on erittäin vahvaa jopa märkänä. Kuidusta valmistettu kangas on hyvin värjäytyvää ja sitä on helppo työstää.

Tavoitteena on kuidun kaupallistaminen lähivuosina. Ioncell-kuidun kehittäminen on ollut tähän saakka tutkimushanke.

Mutta mistä saadaan raaka-ainetta ja tekstiilijätettä näiden uutuuskuitujen materiaaliksi?

Kuntien jätelaitokset ovat valmistautuneet jo usean vuoden EU:n jätedirektiivin vaatimukseen, jonka mukaan tekstiilijätteen erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä. Tässä asiassa on edelläkävijänä ja veturina Suomessa toiminut Lounais-Suomen jätehuolto.

Paimiossa avautui vuonna 2021 Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiiliä kierrätyskuiduksi jalostava kiertotalouslaitos. Laitoksessa ovat voimansa yhdistäneet Rester Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Yritykset ovat yhdessä kehittäneet ratkaisun yritysten ja kotitalouksien tekstiilien kierrättämiseksi ja jalostamiseksi uudelleen teollisuuden raaka-aineeksi. Lue lisää tästä linkistä.

Tekstiilien kiertotalous on lähellä sydäntäni. Viikkokirjeestä tulikin tällä kertaa melko pitkä! Toivottavasti kiinnostuit ja sait lisätietoa aiheesta!

Kiitos kun seuraat mukana!

Terkuin Sirpa

Haluatko tilata viikkokirjeeni?

Viikkokirjeessäni käsittelen aiheita:

 • Erilaiset tekstiilimateriaalit ja niiden ominaisuudet
 • Erilaisten tekstiilimateriaalien värjäys
 • Erilaisten tekstiilien hoito-ohjeet, oikean hoidon vaikutus tekstiilien elinkaareen
 • Tekstiilien kierrätys ja elinkaaren pidentäminen
 • Ja tietenkin vastaan tekstiileihin ja niiden värjäykseen heränneisiin kysymyksiin!

Liity viikkokirjeeni tilaajaksi klikkaamalla tästä.

Suositellut julkaisut